Bvnex khối lượng mua bán và các niêm yết trên thị trường | CoinMarketCap

1 Ethereum

ETH/USDT * * * ₫ 78,561,334. 10 ₫6,133,476.38 ₫4,981,993.86 * * * ₫ 384,251,642,097 0.00 % 0 Gần đây 2 Bitcoin BTC/USDT * * * ₫ 1,073,805,190. 05 ₫90,479,128.25 ₫73,492,817.64 * * * ₫ 271,333,278,864 0.00 % 0 Gần đây 3 Curve DAO Token CRV/USDT ₫ 57,151. 70 – – ₫ 103,944,948,584 63.50 % 0 Gần đây 4 XRP XRP/USDT * * * ₫ 4,868. 06 – – * * * ₫ 46,192,381,491 0.00 % 0 Gần đây 5 Gnosis GNO/USDT * * * ₫ 4,346,169. 23 – – * * * ₫ 44,306,859,619 0.00 % 0 Gần đây 7 OMG Network OMG/USDT * * * ₫ 140,611. 49 – – * * * ₫ 32,117,631,566 0.00 % 0 Gần đây 8 Litecoin LTC/USDT * * * ₫ 3,935,128. 82 – – * * * ₫ 30,366,358,297 0.00 % 0 Gần đây 9 Aragon ANT/USDT ₫ 123,698. 94 – – ₫ 26,134,741,067 15.97 % 0 Gần đây 10 SushiSwap SUSHI/USDT * * * ₫ 29,747. 73 – – * * * ₫ 27,971,664,679 0.00 % 0 Gần đây 11 Chainlink LINK/USDT * * * ₫ 653,558. 94 – – * * * ₫ 26,509,855,095 0.00 % 0 Gần đây 12 Aave [ old ] LEND/USDT ₫ 11,775. 31 – – ₫ 16,243,250,754 9.92 % 0 Gần đây 13 Loopring LRC/USDT * * * ₫ 8,395. 94 – – * * * ₫ 22,186,698,422 0.00 % 0 Gần đây 14 Ren REN/USDT * * * ₫ 12,396. 36 – – * * * ₫ 18,868,471,772 0.00 % 0 Gần đây 15 Bitcoin Cash BCH/USDT * * * ₫ 14,419,511. 41 – – * * * ₫ 16,385,309,000 0.00 % 0 Gần đây 16 Compound COMP/USDT * * * ₫ 9,368,749. 12 – – * * * ₫ 12,077,299,937 0.00 % 0 Gần đây 17 Serum SRM/USDT * * * ₫ 118,962. 02 – – * * * ₫ 11,700,405,078 0.00 % 0 Gần đây 18 EOS EOS/USDT * * * ₫ 113,839. 45 – – * * * ₫ 11,563,249,485 0.00 % 0 Gần đây 19 Origin Protocol OGN/USDT * * * ₫ 22,003. 31 – – * * * ₫ 7,335,330,261 0.00 % 0 Gần đây 20 Synthetix SNX/USDT * * * ₫ 280,943. 15 – – * * * ₫ 9,537,834,518 0.00 % 0 Gần đây

21

YAM V2 YAMV2/USDT ₫ 295,870. 58 – – ₫ 2,545,627,162 1.56 % 0 Gần đây 22 Dash DASH/USDT * * * ₫ 5,003,816. 38 – – * * * ₫ 10,338,953,386 0.00 % 0 Gần đây 23 Maker MKR/USDT * * * ₫ 86,852,576. 01 ₫4,402,636.66 ₫3,576,097.38 * * * ₫ 9,625,649,862 0.00 % 0 Gần đây 24 Wrapped NXM WNXM/USDT * * * ₫ 501,177. 81 – – * * * ₫ 2,254,039,868 0.00 % 0 Gần đây 25 Uniswap UNI/USDT * * * ₫ 599,559. 77 – – * * * ₫ 10,071,330,282 0.00 % 0 Gần đây 26 Zcash ZEC/USDT * * * ₫ 3,239,887. 68 – – * * * ₫ 2,473,986,328 0.00 % 0 Gần đây 27 Ocean Protocol OCEAN/USDT * * * ₫ 15,375. 18 – – * * * ₫ 6,502,694,328 0.00 % 0 Gần đây 28 Decentr DEC/USDT * * * ₫ 3,755. 28 – – * * * ₫ 1,501,282,608 0.00 % 0 Gần đây 29 Balancer BAL/USDT * * * ₫ 692,676. 22 – – * * * ₫ 2,438,410,983 0.00 % 0 Gần đây 30 Band Protocol BAND/USDT * * * ₫ 184,339. 51 – – * * * ₫ 7,762,289,840 0.00 % 0 Gần đây 31 NEST Protocol NEST/USDT * * * ₫ 337.24 – – * * * ₫ 3,339,722,077 0.00 % 0 Gần đây 32 yearn.finance YFI/USDT * * * ₫ 1,003,293,751. 83 ₫45,118,324.06 ₫36,647,930.04 * * * ₫ 7,327,529,702 0.00 % 0 Gần đây 33 UMA UMA/USDT * * * ₫ 354,661. 06 – – * * * ₫ 3,142,400,977 0.00 % 0 Gần đây 34 dForce DF/USDT * * * ₫ 4,256. 85 – – * * * ₫ 1,431,552,234 0.00 % 0 Gần đây 35 Ampleforth AMPL/USDT ₫ 22,556. 35 – – ₫ 1,215,270,422 0.74 % 0 Gần đây 36 Rocket Pool RPL/USDT ₫ 362,143. 66 – – ₫ 1,292,250 0.00 % 0 Gần đây 37 Kleros PNK/USDT * * * ₫ 3,536. 52 – – * * * ₫ 758,600,335 0.00 % 0 Gần đây 38 PowerPool CVP/USDT * * * ₫ 30,874. 33 – – * * * ₫ 375,250,243 0.00 % 0 Gần đây 39 DIA DIA/USDT * * * ₫ 45,115. 18 – –

*** ₫114,682,031

0.00 % 0 Gần đây

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *