CEX.IO trade volume and market listings | CoinMarketCap

1 XRP

XRP/USD $ 0.4928 $77,576.58 $85,342.11 $ 1,924,425 18.46 % 478 recently 2 polygon MATIC/USD $ 0.7623 $58,042.50 $76,691.25 $ 228,208 2.19 % 491 recently 3 XRP XRP/EUR $ 0.46 $18,974.57 $793.43 $ 46,627 0.45 % 112 recently 4 Litecoin LTC/USD $ 54.23 $16,539.30 $17,297.32 $ 34,110 0.33 % 422 recently 5 Bitcoin BTC/USDT $ 18,916.31 $99,513.05 $117,640.96 $ 34,645 0.33 % 471 recently 6 tether USDT/EUR $ 0.9985 $95,369.24 $86,241.20 $ 401,468 3.85 % 484 recently 7 ApeCoin APE/USD $ 5.66 $4,796.00 $6,978.36 $ 32,171 0.31 % 268 recently 8 Solana SOL/USD $ 33.07 $19,037.27 $23,700.85 $ 24,776 0.24 % 372 recently 9 Litecoin LTC/BTC $ 54.17 $49,988.57 $50,636.12 $ 375,886 3.61 % 451 recently 10 Polkadot DOT/USD $ 6.40 $3,422.66 $8,027.26 $ 21,146 0.20 % 288 recently 11 XRP XRP/GBP $ 0.4675 $8,143.55 $232.11 $ 12,643 0.12 % 101 recently 12 leash USDT/GBP $ 0.9969 $94,532.03 $84,988.25 $ 214,880 2.06 % 472 recently 13 cosmos ATOM/USDT $ 13.69 $1,449.87 $370.70 $ 3,969 0.04 % 177 recently 14 leading XLM/EUR $ 0.1207 $9,957.97 $294.65 $ 3,231 0.03 % 106 recently 15 Synthetix SNX/USD $ 2.39 $4,272.32 $4,961.44 $ 2,960 0.03 % 306 recently 16 BNB BNB/USD $ 266.74 $13,730.37 $655.78 $ 2,651 0.03 % 249 recently 17 Algorand ALGO/USD $ 0.3837 $819.51 $494.97 $ 2,086 0.02 % 105 recently 18 Ariva ARV/USD $ 0.0001298 – $1,540.69 $ 105,134 1.01 % 35 recently 19 XSGD XSGD/USD $ 0.7178 $77,406.22 $78,149.43 $ 2,430 0.02 % 425 recently 20 Cardano ADA/USD $ 0.4576 $40,506.38 $34,561.68 $ 89,658 0.86 % 447 recently 21 polygon MATIC/EUR $ 0.7556 $7,378.97 $148.36 $ 2,320 0.02 % 226 recently 22 0x ZRX/USD $ 0.2692 $10,095.91 $13,053.13 $ 1,835 0.02 % 376 recently 23 Ethereum ETH/USD $ 1,302.68 $1,146,535.99 $1,027,722.31 $ 2,259,789 21.68 % 577 recently 24 0x ZRX/USDT $ 0.2765 $2,912.57 $2,597.65 $ 78,814 0.76 % 332 recently 25 Bitcoin BTC/USD $ 18,882.70 $504,538.93 $548,029.16 $ 813,720 7.81 % 577 recently 26 tether USDT/USD $ 1.00 $2,661,345.30 $2,682,005.76 $ 475,729 4.56 % 550 recently 27 dash DASH/USD $ 41.01 $212.37 $1,191.55 $ 893.28 0.01 % 169 recently 28 XRP XRP/USDT $ 0.4894 $14,602.38 $10,036.35 $ 1,033,464 9.91 % 401 recently 29 Loopring LRC/USD $ 0.304 $5,890.15 $8,714.66 $ 40,036 0.38 % 273 recently 30 Decentraland MANA/USD $ 0.7216 $991.17 $1,267.30 $ 1,006 0.01 % 172 recently 31 Uniswap UNI/USD $ 5.87 $36,639.09 $41,207.42 $ 251,330 2.41 % 460 recently 32 Chainlink LINK/GBP $ 7.09 $1,087.27 $744.97 $ 757.94 0.01 % 124 recently 33 Uniswap UNI/USDT $ 5.86 $4,461.45 $4,606.27 $ 151,675 1.46 % 342 recently 34 dash DASH/USDT $ 42.51 $15,234.67 $163.66 $ 840.48 0.01 % 107 recently 35 Shiba Inu SHIB/USDT $ 0.00001069 $390.16 $298.61 $ 1,065 0.01 % 72 recently 36 polygon MATIC/GBP $ 0.756 $3,623.54 $257.11 $ 4,082 0.04 % 190 recently 37 Dogecoin DOGE/USD $ 0.06302 $765.95 $208.69 $ 66,443 0.64 % 117 recently 38 USD Coin USDC/EUR $ 0.9941 $85,344.95 $86,024.45 $ 88,592 0.85 % 425 recently 39 Kava KAVA/USD $ 1.52 $12,319.88 $12,305.15 $ 65,828 0.63 % 407 recently 40 Ethereum ETH/USDT $ 1,300.79 $210,510.04 $154,012.17 $ 142,637 1.37 % 496 recently 41 Gemini dollar GUSD/EUR $ 0.9695 $86,568.84 $87,495.98 $ 62,344 0.60 % 453 recently 42 leading XLM/USD $ 0.121 $27,532.94 $30,827.84 $ 667,466 6.40 % 456 recently 43 Bitcoin BTC/GBP $ 18,858.51 $6,560.34 $555.04 $ 51,674 0.50 % 337 recently 44 USD Coin USDC/USD $ 1.00 $2,652,695.32 $2,675,891.62 $ 61,347 0.59 % 467 recently 45 Terra Classic LUNC/USD $ 0.0002614 $374.95 $329.92 $ 31,469 0.30 % 81 recently 46 Gemini dollar GUSD/USDT $ 0.9732 $191,968.50 $193,713.06 $ 52,135 0.50 % 453 recently 47 Bitcoin BTC/EUR $ 18,857.78 $120,666.06 $29,810.16 $ 30,897 0.30 % 444 recently 48 universe ATOM/USD $ 14.15 $3,363.97 $4,340.42 $ 47,490 0.46 % 296 recently 49 USD Coin USDC/USDT $ 0.9988

$2,655,983.94 $2,670,191.31 $ 53,448 0.51 % 425 recently 50 Ethereum ETH/EUR $ 1,287.38 $229,990.97 $29,162.90 $ 32,330 0.31 % 426 recently 51 XRP XRP/BTC $ 0.4938 $13,016.96 $426.35 $ 12,258 0.12 % 133 recently 52 Chainlink LINK/USD $ 7.19 $2,655.15 $2,280.46 $ 18,300 0.18 % 244 recently 53 Gemini dollar GUSD/USD $ 0.9759 $217,401.81 $192,332.63 $ 25,324 0.24 % 453 recently 54 Reserve Rights RSR/USD $ 0.00822 $384.62 $390.63 $ 9,550 0.09 % 29 recently 55 polygon MATIC/USDT $ 0.7609 $6,886.20 $670.70 $ 21,440 0.21 % 353 recently 56 Shiba Inu SHIB/USD $ 0.00001106 $2,438.84 $3,035.44 $ 15,269 0.15 % 250 recently 57 TRON TRX/USD $ 0.06004 $7,251.98 $8,777.39 $ 15,167 0.15 % 387 recently 58 Binance USD BUSD/USD $ 1.00 $200,143.75 $221,165.17 $ 18,552 0.18 % 472 recently 59 Polkadot DOT/USDT $ 6.39 $13,603.89 $11,341.65 $ 13,299 0.13 % 309 recently 60 stellar XLM/BTC $ 0.1206 $300.20 $1,055.99 $ 4,732 0.05 % 97 recently 61 TRON TRX/USDT $ 0.05997 $3,130.21 $3,172.25 $ 7,312 0.07 % 316 recently 62 Ethereum ETH/GBP $ 1,302.57 – $553.74 $ 6,554 0.06 % 47 recently 63 government ZIL GZIL/USD $ 10.49 – – $ 2,152 0.02 % 8 recently 64 COTI COTI/USD $ 0.0983 – $418.40 $ 2,559 0.02 % 20 recently 65 Wabi WABI/USD $ 0.163 – – $ 3,840 0.04 % 30 recently 66 Dai DAI/USD $ 1.00 $190,323.76 $192,281.42 $ 3,048 0.03 % 453 recently 67 Binance USD BUSD/USDT $ 0.9998 $121,666.30 $105,055.39 $ 5,284 0.05 % 240 recently 68 stellar XLM/USDT $ 0.1176 $294.12 $1,631.28 $ 2,311 0.02 % 95 recently 69 Chainlink LINK/USDT $ 7.17 $1,473.95 $1,290.06 $ 2,065 0.02 % 159 recently 70 Litecoin LTC/GBP $ 52.62 – $145.97 $ 4,611 0.04 % 55 recently 71 avalanche AVAX/USD $ 17.33 $445.06 $757.20 $ 3,213 0.03 % 130 recently 73 JasmyCoin JASMY/USD $ 0.0072 $2,176.57 $1,513.89 $ 6,543 0.06 % 186 recently 74 TRON TRX/GBP $ 0.05953 $1,259.43 $516.08 $ 1,985 0.02 % 215 recently 75 Terra LUNA2/USD $ 2.90 $538.32 $153.73 $ 2,092 0.02 % 52 recently 77 Cardano ADA/EUR $ 0.4499 $8,354.01 $148.33 $ 2,830 0.03 % 249 recently 78 Edgecoin EDGT/USDT $ 1.00 $382,515.23 $1,793.87 $ 1,110 0.01 % 219 recently 79 Cardano ADA/GBP $ 0.4541 $6,607.72 $113.05 $ 3,850 0.04 % 288 recently 81 Cardano ADA/USDT $ 0.4558 $891.80 $9,898.43 $ 2,038 0.02 % 271 recently 82 cosmos ATOM/EUR $ 13.54 $278.48 $293.87 $ 963.58 0.01 % 93 recently 83 Ethereum ETH/BTC $ 1,295.75 $142,549.08 $45,512.39 $ 3,055 0.03 % 291 recently 84 Shiba Inu SHIB/EUR $ 0.00001116 $369.82 $737.89 $ 757.06 0.01 % 105 recently 85 Zilliqa ZIL/USD $ 0.03223 $771.60 $774.43 $ 1,316 0.01 % 192 recently 86 Litecoin LTC/USDT $ 54.00 $151.11 $179.10 $ 1,948 0.02 % 79 recently 87 Edgecoin EDGT/USD $ 1.00 $49,042.39 $1,892.75 $ 3,707 0.04 % 217 recently 88 Litecoin LTC/EUR $ 53.94 – $148.97 $ 1,824 0.02 % 44 recently 89 Bitcoin Cash BCH/USDT $ 114.16 $256.73 $290.99 $ 865.33 0.01 % 90 recently 90 Cronos CRO/USD $ 0.119 $406.09 $220.86 $ 928.32 0.01 % 64 recently 91 Golem GLM/USD $ 0.2723 $115.56 $116.67 $ 1,130 0.01 % 148 recently 92 The Sandbox SAND/USD $ 0.929 $317.14 $961.98 $ 1,517 0.01 % 74 recently 93 BitTorrent-New BTTC/USD $ 0.00000079 $7,512.91 $870.88 $ 1,185 0.01 % 199 recently 94 Wabi WABI/GBP $ 0.1623 – – $ 1,150 0.01 % 7 recently 95 Wabi WABI/EUR $ 0.159 $337.88 – $ 761.22 0.01 % 31 recently 96 HAPI Protocol HAPI/USD $ 7.18 – $130.42 $ 1,024 0.01 % 27 recently 97 Bitcoin Cash BCH/USD $ 114.23 – $276.39 $ 1,372 0.01 % 107 recently 98 civic CVC/USD $ 0.1305 $1,801.07 $1,967.80 $ 11,223 0.11 % 274 recently 99 TRON TRX/EUR $ 0.05963 $2,702.73 $735.74 $ 1,477 0.01 % 230 recently 100 PAX Gold PAXG/USDT $ 1,649.72 $284.99 $1,401.80 $ 1,094

0.01 % 133 recently

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.