Xem danh sách ICO hoàn chỉnh | CoinMarketCap

MechaChainMECHA

$0.700000 IDOended 16 hours ago 26 thg 2, 2022 26 thg 2, 2022 $100,000 Kommunitas

GamiumGMM

$0.000300 IDOended 2 days ago 25 thg 2, 2022 25 thg 2, 2022 $200,000 Vent Finance

MechaChainMECHA

$0.700000 IDOended 16 hours ago 25 thg 2, 2022 26 thg 2, 2022 $200,000 Gamestarter

UncleMineUM

SolanaSolana $0.060000 IDOended 1 day ago 21 thg 2, 2022 26 thg 2, 2022 — DexLab

UncleMineUM

SolanaSolana $0.060000 IDOended 4 days ago 21 thg 2, 2022 23 thg 2, 2022 — SolRazr

CybershinuCYSHI

EthereumEthereum $0.000750 IDOended 2 days ago 21 thg 2, 2022 25 thg 2, 2022 $15,000,000 Cybershinu

Alpine F1 Team Fan TokenALPINE

BNB Smart Chain (BEP20)BNB Smart Chain ( BEP20 ) $1

IEO

21 thg 2, 2022 — —

Binance

Duckie LandMMETA

binance-smart-chain $0.500000 IDOended 7 days ago 20 thg 2, 2022 20 thg 2, 2022 $100,000 NFTPad

Duckie LandMMETA

binance-smart-chain $0.500000 IDOended 8 days ago 19 thg 2, 2022 19 thg 2, 2022 $200,000 TrustPad

Duckie LandMMETA

binance-smart-chain $0.500000 IDOended 9 days ago 18 thg 2, 2022 18 thg 2, 2022 $50,000 CheersLand

Duckie LandMMETA

binance-smart-chain $0.500000 IDOended 10 days ago 17 thg 2, 2022 17 thg 2, 2022 $50,000 GemGuardian

Ratio FinanceUSD RATIO

SolanaSolana — ICOended 2 days ago 17 thg 2, 2022 25 thg 2, 2022 $7,500,000

Republic

AdadaoADAO

$0.038000 IDOended 6 days ago 17 thg 2, 2022 22 thg 2, 2022 $190,000

cardence.io

Duckie LandMMETA

binance-smart-chain $0.500000 IDOended 11 days ago 16 thg 2, 2022 16 thg 2, 2022 $100,000 NFTb

CherishCHC

$0.300000 IDOended 9 days ago 15 thg 2, 2022 18 thg 2, 2022 — Seedling

Artemis VisionARV

EthereumEthereum $0.800000 IDOended 12 days ago 15 thg 2, 2022 16 thg 2, 2022 $100,000 SafeLaunch

AdadaoADAO

$0.037800 IDOended 14 days ago 12 thg 2, 2022 13 thg 2, 2022 $189,000 adax.pro

AdadaoADAO

$0.025000 Private Saleended 16 days ago 11 thg 2, 2022 11 thg 2, 2022 $50,000

Solster. finance

MultiversePadMTVP

BNB Smart Chain (BEP20)BNB Smart Chain ( BEP20 ) $0.014000 Seed Saleended 12 days ago 11 thg 2, 2022 16 thg 2, 2022 $280,000 Multiversepad

NYMNYM

EthereumEthereum $0.500000 ICOended 11 days ago 9 thg 2, 2022 16 thg 2, 2022 $31,250,000 Coinlist

AdadaoADAO

$0.025000 Private Saleended 17 days ago 7 thg 2, 2022 10 thg 2, 2022 $500,000

Cardence

ChainportPORTX

privacy $0.120000 IDOended 23 days ago 4 thg 2, 2022 4 thg 2, 2022 $150,000 Poolz

MYTEMYTE

PolygonPolygon $0.007000 Private Saleended 20 days ago 2 thg 2, 2022 8 thg 2, 2022 $300,000 Polygon

AffynFYN

PolygonPolygon $0.140000 IDOended 30 days ago 28 thg 1, 2022 28 thg 1, 2022 $400,000 Ignition ( Paid Network )

AffynFYN

PolygonPolygon $0.140000 IDOended 30 days ago 28 thg 1, 2022 28 thg 1, 2022 $100,000 Kommunitas

Metarun

MRUN

gaming $0.030000 IDOended 1 month ago 27 thg 1, 2022 27 thg 1, 2022 $100,000 Gamestarter

DiaboloDCASH

EthereumEthereum $0.160000 IDOended 1 month ago 26 thg 1, 2022 26 thg 1, 2022 $110,000 Poolz

AdadaoADAO

$0.025000 Seed Saleended 25 days ago 25 thg 1, 2022 2 thg 2, 2022 $300,000 Kick. io

ArtmetaMART

collectibles-nfts $0.300000 IDOended 1 month ago 25 thg 1, 2022 25 thg 1, 2022 $500,000 Polkastarter

Dragon WarDRAW

binance-smart-chain $0.010000 IDOended 1 month ago 25 thg 1, 2022 25 thg 1, 2022 $95,000 GameFi

GT-ProtocolGTP

$0.200000 IDOended 1 month ago 24 thg 1, 2022 24 thg 1, 2022 $100,000 ScaleSwap

Nunu SpiritsNNT

collectibles-nfts $0.060000 IDOended 1 month ago 24 thg 1, 2022 24 thg 1, 2022 $200,000 Vent Finance

SpaceFalconFCON

SolanaSolana $0.002000 IDOended 1 month ago 24 thg 1, 2022 24 thg 1, 2022 $500,000 Raydium

CardashiftCLAP

CardanoCardano $0.042000 ICOended 27 days ago 21 thg 1, 2022 31 thg 1, 2022 $8,000,000 https://ico.cardashift.com

SpaceFalconFCON

SolanaSolana $0.002000 IDOended 1 month ago 21 thg 1, 2022 21 thg 1, 2022 $70,000 Moonstarter

MuesliSwap MILKMILK

CardanoCardano $2 Seed Saleended 1 month ago 19 thg 1, 2022 20 thg 1, 2022 — kick.io

Play It Forward DAOPIF

EthereumEthereum — Token Launch Auctionended 1 month ago 19 thg 1, 2022 22 thg 1, 2022 — Copper Launch

Hubble ProtocolHBB

SolanaSolana $1 IDOended 1 month ago 19 thg 1, 2022 23 thg 1, 2022 $1,000,000 Solanium

GT-ProtocolGTP

$0.200000 IDOended 1 month ago 19 thg 1, 2022 21 thg 1, 2022 $200,000 Poolz

PsyOptionsPSY

SolanaSolana — IEOended 1 month ago 18 thg 1, 2022 18 thg 1, 2022 — FTX

Hubble ProtocolHBB

SolanaSolana $1 IDOended 1 month ago 18 thg 1, 2022 24 thg 1, 2022 — DAO maker

Hubble ProtocolHBB

SolanaSolana $1 IDOended 1 month ago 18 thg 1, 2022 23 thg 1, 2022 $2,000,000 Solrazr

Oort DigitalOORT

collectibles-nfts $0.006000 IDOended 1 month ago 18 thg 1, 2022 19 thg 1, 2022 $200,000 ChainBoost

MOBLANDSYNR

EthereumEthereum $0.020000 IDOended 1 month ago 18 thg 1, 2022 20 thg 1, 2022 $200,000 Trustpad

HakuSwapHAKU

Avalanche C-ChainAvalanche C-Chain $0.400000 IDOended 1 month ago 17 thg 1, 2022 18 thg 1, 2022 $500,000 HakuSwap

Duckie LandMMETA

binance-smart-chain $0.540000 IDOended 1 month ago 17 thg 1, 2022 18 thg 1, 2022 $200,000 BinStarter

Monster GalaxyGGM

binance-smart-chain $0.025000 IDOended 1 month ago 16 thg 1, 2022 16 thg 1, 2022 $100,000 Trustpad

Space MisfitsSMCW

collectibles-nfts $0.160000 IDOended 1 month ago 15 thg 1, 2022 15 thg 1, 2022 $160,000 Trustpad

SEORSEOR

binance-smart-chain $0.045000 IDOended 1 month ago 14 thg 1, 2022 14 thg 1, 2022 $100,000 Trustpad

League of Kingdoms ArenaLOKA

EthereumEthereum $0.160000 IEOended 1 month ago 12 thg 1, 2022 19 thg 1, 2022 — Binance

FantomliveFTL

$0.007290 IDOended 1 month ago 12 thg 1, 2022 20 thg 1, 2022 $100,000 Daostarter

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *