Thông báo phát hành hóa đơn sau bao lâu thì được sử dụng? – Hóa đơn điện tử xác thực

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử sau bao lâu thì được sử dụng? Câu trả lời sẽ là sau 01 ngày. Đây là quy định được sửa đổi trong trong Thông tư 68/2019/TT-BTC ban hành mới nhất ngày 30/09/2019 bởi Bộ Tài chính.

bao lâu sau thông báo phát hành hóa đơn điện tử thì được sử dụng
Thông báo phát hành hóa đơn sau bao lâu thì được sử dụng ?

1. Vì sao doanh nghiệp phải làm phát hành hóa đơn?

Tại Điều 9, Nghị định 119/2018/NĐ-CP, Chính phủ có quy định: Sử dụng hóa đơn điện tử bất hợp pháp là việc sử dụng hóa đơn điện tử khi không đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan thuế.

Do đó, để sử dụng hóa đơn hợp pháp, trước khi sử dụng hóa đơn các tổ chức, doanh nghiệp cần phải làm thủ tục thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định và gửi tới cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

2. Phát hành hóa đơn sau chỉ sau 01 ngày thì được sử dụng

Thông báo phát hành hóa đơn sau chỉ sau 01 ngày thì được sử dụng .
Để vấn đáp cho câu hỏi phát hành hóa đơn sau bao lâu thì được sử dụng, bạn cần nắm vững những Thông tư, Nghị định mới nhất tương quan đến hóa đơn .
Nếu như trước đây muốn sử dụng hóa đơn phải gửi hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản trị trực tiếp chậm nhất là 02 ngày trước khi tổ chức triển khai kinh doanh thương mại khởi đầu sử dụng hóa đơn .
Đồng thời, thông báo phát hành hóa đơn gồm cả hóa đơn mẫu phải được niêm yết rõ ràng ngay tại những cơ sở sử dụng hóa đơn để bán sản phẩm & hàng hóa, dịch vụ trong suốt thời hạn sử dụng hóa đơn .
Song lúc bấy giờ, theo Thông tư mới nhất số 68/2019 / TT-BTC, Bộ Tài chính là pháp luật chỉ phải nộp hồ sơ trước 1 ngày mà tổ chức triển khai kinh doanh thương mại khởi đầu sử dụng hóa đơn .
Ngoài ra, sau 01 ngày thao tác ( kể từ ngày nộp hồ sơ ) cơ quan thuế sẽ gửi thông báo về việc đồng ý hay không đồng ý sử dụng hóa đơn điện tử cho đơn vị chức năng qua cổng thông tin điện tử của tổng cục Thuế .

3. Thủ tục cần chuẩn bị khi phát hành hóa đơn?

Sau khi đã trả lời được câu hỏi phát hành hóa đơn sau bao lâu thì được sử dụng, các tổ chức, doanh nghiệp cần chuẩn bị các thủ tục để có thể nộp hồ sơ phát hành hóa đơn.

Thủ tục cần chuẩn bị khi thông báo phát hành hóa đơn điện tử
Các thủ tục cần chuẩn bị sẵn sàng khi thông báo phát hành hóa đơn ?

Bởi, theo quy định về hóa đơn điện tử của pháp luật thì các ổ chức kinh doanh trước khi sử dụng hóa đơn cho việc bán hàng hóa, dịch vụ phải lập và gửi hồ sơ thông báo phát hành cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Hồ sơ cần sẵn sàng chuẩn bị để thông báo phát hành gồm có :

  • Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử theo Mẫu số 01, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC.
  • Thông báo phát hành hóa đơn điện tử theo Mẫu số 02, Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 32/2011/TT-BTC.
  • Hóa đơn mẫu do doanh nghiệp tự chuẩn bị hoặc lấy từ nhà cung cấp hóa đơn điện tử.

Như vậy, thông báo phát hành hóa đơn sau bao lâu thì được sử dụng thì câu vấn đáp sẽ là 01 ngày .
Trên đây, hoadondientu.edu.vn giải đáp giúp bạn câu hỏi thông báo phát hành hóa đơn sau bao lâu thì được sử dụng .

Mọi thắc mắc về phát hành hóa đơn sau bao lâu thì được sử dụng hay muốn được tư vấn về phần mềm hóa đơn điện tử E-invoice hoàn toàn miễn phí, bạn vui lòng liên hệ ngay Hotline 24/7:

Miền Bắc : 1900 4767
Miền Nam / Trung : 1900 4768

Website: https://einvoice.vn/

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *